Mobile Aarati

गणपतीची आरती (gaNapatiichii aaratii)

देवीची आरती (dewiichii aaratii)

शंकराची आरती (shaMkaraachii aaratii)

मारुतीची आरती (maarutiichii aaratii)

दत्ताची आरती (dattaachii aaratii)

घालीन लोटांगण (ghaaliina loTaaMgaNa)

मंत्रपुष्पांजलि (maMtrapuShpaaMjali)

विठ्ठलाची आरती (wiThThalaachii aaratii)

गणपतीची आरती (gaNapatiichii aaratii)

Share

gaNapatiichii aaratii

sukhakartaa dukhahartaa waartaa wighnaachii
nurawii purawii prema kRRipaa jayaachii ||
saarwaaMgii sundara uTi sheMduraachii
kaMThii jhaLake maaLa muktaaphaLaaMchii || 1 ||

jayadewa jayadewa jaya maMgalamoorti
darshanamaatre manakaamanaa poorti jayadewa jayadewa ||

ratnakhachita pharaa tuja gaurii kumaraa
chaMdanaachii uTi kuMkumakesharaa ||
hiirejaDita muguTa shobhato baraa
runajhunatii noopure charanii ghaagariyaa || 2 ||

jayadewa jayadewa jaya maMgalamoorti
darshanamaatre manakaamanaa poorti jayadewa jayadewa ||

lambodara pitaambara phaNiwara baMdhanaa
saraLa toMDa wakratuMDa trinayanaa ||
daasa raamaachaa waaTa paahe sadanaa
saMkaTii paawaawe, nirwaaNii rakShaawe surawarawaMdanaa || 3 ||

jayadewa jayadewa jaya maMgalamoorti
darshanamaatre manakaamanaa poorti jayadewa jayadewa ||

dewiichii aaratii

durge durghaTabhaarii tujawiNa saMsaarii
anaatha naathe aMbe karoonaa wistaarii ||
waarii waarii janma maraNaa te waarii
haarii paDalo aataa saMkaTa niwaarii || 1 ||

jaya dewii jaya dewii mahiShaasoora mardinii
surawara iishwara warde taaraka saMjiiwanii jaya dewii jaya dewii ||

tribhuwana bhuwanii paahataa tujha aisii naahii
chaarii shramale paraMtu naa bolawe kaahii ||
saahii wiwaada karitaa paDalo prawaahii
te too bhaktaa laagii paawasii lawalaahii || 2 ||

jaya dewii jaya dewii mahiShaasoora mardinii
surawara iishwara warde taaraka saMjiiwanii jaya dewii jaya dewii ||

prasanna wadane prasanna hosii nijadaasaa
kleshaaMpaasoona soDawii toDii bhaupaaShaa ||
aMbe tujawaachoona koNa poorwii aashaa
narahara talliina jhaalaa pada paMkaja leshaa || 3 ||

jaya dewii jaya dewii mahiShaasoora mardinii
surawara iishwara warde taaraka saMjiiwanii jaya dewii jaya dewii ||

shaMkaraachii aaratii

lawathawatii wikraaLaa brahmaaMDii maaLaa
wiiSheM kaMTha kaaLaa trinetriiM jwaaLaa ||
laawaNyasuMdara mastakiiM baaLaa
tethuniyaaM jala nirmaLa waahe jhuLajhuuLaaM || 1 ||

jaya dewa jaya dewa jaya shriishaMkaraa
aaratii owaaLooM tuja karpooragauraa jaya dewa jaya dewa ||

karpooragauraa bhoLaa nayaniiM wishaaLaa
ardhaaMgiiM paarwatii sumanaaMchyaa maaLaa ||
wibhutiicheM udhaLaNa shitikaMTha niiLaa
aisaa shaMkara shobhe umaawelhaaLaa || 2 ||

jaya dewa jaya dewa jaya shriishaMkaraa
aaratii owaaLooM tuja karpooragauraa jaya dewa jaya dewa ||

dewiiM daityiiM saagaramaMthana paiaM keleM
tyaamaajiiM jeM awachita haLaahaLa uThileM ||
teM twaaM asurapaNeM praashana keleM
niiLakaMTha naama prasiddha jhaaleM || 3 ||

jaya dewa jaya dewa jaya shriishaMkaraa
aaratii owaaLooM tuja karpooragauraa jaya dewa jaya dewa ||

wyaaghraaMbara phaNiwaradhara suMdara madanaarii
paMchaanana manamohana munijanasukhakaarii ||
shatakoTiicheM biija waache uchchaarii
raghukulatilaka raamadaasaa aMtariiM || 4 ||

jaya dewa jaya dewa jaya shriishaMkaraa
aaratii owaaLooM tuja karpooragauraa jaya dewa jaya dewa ||

wiThThalaachii aaratii

yuge aThThaawiisa wiTewarii ubhaa
waamaaMgii rakhumaaii dise diwya shobhaa ||
puMDalikaache bheTii parabrahma aaleM gaa
charaNiiM waahe bhiimaa uddharii jagaa || 1 ||

jaya dewa jaya dewa jaya paaMDuraMgaa
rakhumaaiiwallabhaa raahochyaa wallabhaa paaweM jiwalagaa jaya dewa jaya dewa ||

tuLasiiMmaaLaa gaLaaM kara Thewuni kaTiiM
kaaMse piitaaMbara kasturi lallaaTiiM ||
dewa surawara nitya yetii bheTii
garuDa hanumaMta puDheM ubhe raahatii || 2 ||

jaya dewa jaya dewa jaya paaMDuraMgaa
rakhumaaiiwallabhaa raahochyaa wallabhaa paaweM jiwalagaa jaya dewa jaya dewa ||

dhanya weNoonaada anukShetrapaaLaa
suwarNaachiiM kamaLaeM wanamaaLaa gaLaaM ||
raaii rakhumaaii raaNiiyaa sakaLaa
oMwaaLitii raajaa wiThobaa saaMwaLaa || 3 ||

jaya dewa jaya dewa jaya paaMDuraMgaa
rakhumaaiiwallabhaa raahochyaa wallabhaa paaweM jiwalagaa jaya dewa jaya dewa ||

oMwaaLooM aaratyaa kurwaDyaa yetii
chaMdrabhaagemaajiiM soDuniyaaM detii ||
diMDyaa etaakaa waiShNawa naachatii
paMDhariichaa mahimaa warNaaMwaa kitii || 4 ||

aaShaaDhii kaartikii bhaktajana yetii
chaMdrabhaagemadhyeM snaaneM jeM karitii ||
darshanaheLaamaatreM tayaaM hoya muktii
keshawaasii naamadewa bhaawe oMwaaLitii || 5 ||

jaya dewa jaya dewa jaya paaMDuraMgaa
rakhumaaiiwallabhaa raahochyaa wallabhaa paaweM jiwalagaa jaya dewa jaya dewa ||

maarutiichii aaratii

satraaNe uDDaaNe huMkaara wadaniiM
kari DaLamaLa bhoomaMDaLa siMdhoojaLa gaganiiM ||
kaDaaDileM brahmaaMDa dhokaa tribhuwaniiM
surawara, nara, nishaachara tyaa jhaalyaa paLaNii || 1 ||

jaya dewa jaya dewa jaya jaya hanumaMtaa
tumacheni prataape na bhiye kRRitaantaa ||

dumadumile paataaLa uThalaa paDashabda
dhagadhagilaa dharaNiidhara maanilaa kheda ||
kaDaaDile parwata uDugaNa uchCheda
raamiiM raamadaasaa shaktiichaa shodha || 2 ||

jaya dewa jaya dewa jaya jaya hanumaMtaa
tumacheni prataape na bhiye kRRitaantaa ||

dattaachii aaratii

triguNaatmaka traimoortii datta haa jaaNaa
triguNii awataara trailokya-raaNaa ||
neti neti shabdeM na ye anumaanaa
surawaramunijanayogisamaadhi na ye dhyaanaa || 1 ||

jayadewa jayadewa jaya shriigurudattaa
aaratii oMwaaLitaaM haralii bhawachiMtaa jayadewa jayadewa ||

sabaahya abhyaMtariiM tooM eka datta
abhaagyaasii kaichii kaLaela hii maata ||
paraahi paratali tetheM kaichaa haa heta
janma maraNaachaa puralaase aMta || 2 ||

jayadewa jayadewa jaya shriigurudattaa
aaratii oMwaaLitaaM haralii bhawachiMtaa jayadewa jayadewa ||

datta yeuuniyaa ubhaa Thaakalaa
sadbhaawe saaShTaaMge praNipaata kelaa ||
prasanna houunii aashirwaada didhalaa
janmamaraNaachaa phaeraa chukawilaa || 3 ||

jayadewa jayadewa jaya shriigurudattaa
aaratii oMwaaLitaaM haralii bhawachiMtaa jayadewa jayadewa ||

'datta datta' aise laagale dhyaana
haarapale mana jhaale unmana ||
mii-tuMpaNaachii jhaalii boLawaNa
ekaa janaardanii shriidattadhyaana || 4 ||

jayadewa jayadewa jaya shriigurudattaa
aaratii oMwaaLitaaM haralii bhawachiMtaa jayadewa jayadewa ||

ghaaliina loTaaMgaNa

ghaaliina loTaaMgaNa waMdiina charaNa
DoLa्yaaMnii paahina roopa tujhaeM ||
premeM aaliMgana aanaMde poojina
bhaaweM owaaLina mhaNe naamaa || 1 ||

twamewa maataa cha pitaa twamewa
twamewa baMdhushcha sakhaa twamewa ||
twamewa widyaa drawiNaM twamewa
twamewa sarwaM mama dewadewa || 2 ||

kaayena waachaa manaseMdriyairwaa
budhdaatmanaa wa prakrutiswabhaawaat ||
karomi yadtsakalaM parasmai
naaraayaNaayeti samarpayaami || 3 ||

achayutaM keshawaM raamanaaraayaNaM
kruShNadaamodaraM waasudewaM harim ||
shriidharaM maadhawaM gopikaawallabhaM
jaanakiinaayakaM raamachaMdraM bhaje || 4 ||

hare raama hare raama raama raama hare hare
hare kruShNa hare kruShNa kruShNa kruShNa hare hare || 5 ||

gaNapatiichii aaratii

sheMdoora laala chaDhaayo achChaa gajamukhako
doMdila laala biraaje soota gauriiharako ||
haatha lie guDa-laDDoo saaiiM surawarako
mahimaa kahe naa jaaya laagata hoo.N padako || 1 ||

jaya jaya shrii gaNaraaja widhyaasukhadaataa
dhanya tumhaaraa darshana meraa mana ramataa ||

aShTo siddhi daasii saMkaTako bairii
wighanaawinaashana maMgala moorata adhikaarii ||
koTi soorajaprakaasha aisii Chabi terii
gaMDa-sthala madamastaka jhuule shaashihaarii || 2 ||

jaya jaya shrii gaNaraaja widhyaasukhadaataa dhanya tumhaaraa darshana meraa mana ramataa ||

bhaawabhagata se koii sharaNaagata aawe
saMtati sampati sabhii bharapoora paawe ||
aise tuma mahaaraaja moko ati bhaawe
gosaawiinaMdana nishidina guNa gaawe || 3 ||

jaya jaya shrii gaNaraaja widhyaasukhadaataa
dhanya tumhaaraa darshana meraa mana ramataa ||

maMtrapuShpaaMjali

AUM yadnyena yadnyamayajanta dewaastaani dharmaaNi prathamaanyaasan
te ha naakaM mahimaanaH sachanta yatra poorwe saadhyaaH santi dewaaH || 1 ||

AUM raajaadhiraajaaya prasahyasaahine namo wayaM waishrawaNaaya kurmahe
sa me kaamaankaamakaamaaya mahyam kaameshwaro waishrawaNo dadaatu
kuberaaya waishrawaNaaya mahaaraajaaya namaH || 2 ||

AUM swasti saamraajyaM bhaujyaM swaaraajyaM wairaajyaM paarameShThyaM raajyaM maahaaraajyamaadhipatyamayaM samaMtaparyaayii syaatsaarwabhaumaH saarwaayuSha aaMtaadaaparaardhaatpRRithiwyai samudraparyaMtaayaa ekaraaLiti || 3 ||

tadapyeShaH shloko 'bhigiito
marutaH pariweShTaaro maruttasyaawasan gRRihe
aawikShitasya kaamaprerwishwe dewaaH sabhaasada iti || 4 ||

Share